გალერეა

საცდელი სწავლება 27.04.2017
ახალციხე
რუსთავი
ქედა, აჭარა
ქუთაისი
თელავი
გაცნობითი ხასიათის სწავლება მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტებისთვის; 8 მაისი, 2017
გაცნობითი ხასიათის სწავლება შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის; 16 მაისი, 2017
გაცნობითი ხასიათის სწავლება ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის; 25 მაისი, 2017
გაცნობითი ხასიათის სწავლება კახეთის მუნიციპალიტეტებისთვის; 9 ივნისი, 2017
გაცნობითი ხასიათის სწავლება იმერეთის მუნიციპალიტეტებისთვის; 16 ივნისი, 2017
გაცნობითი ხასიათის სწავლება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის; 20ივნისი, 2017
მოდულური ხასიათის სწავლება მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტებისთვის 26-27 ივნისი, 2017 წ.
მოდულური ხასიათის სწავლება შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის 13-14 ივლისი, 2017 წ.
მოდულური ხასიათის სწავლება ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის 20-21 ივლისი, 2017
მოდულური ხასიათის სწავლება კახეთის მუნიციპალიტეტებისთვის, 27-28 ივლისი, 2017
მოდულური ხასიათის სწავლება იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის 12-13 სექტემბერი, 2017 წ.
მოდულური ხასიათის სწავლება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის 19-20 სექტემბერი, 2017 წ.
პირველი რეგ. დონის სამუშაო მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის,26 .09. 2017 წ
რეგიონული დონის პცმ სამუშაო შეხვედრა, ქვემო ქართლი, 6 ოქტომბერი, 2017
გაცნობითი ხასიათის პცმ სწავლება აჭარის რეგიონში, 10 ოქტომბერი, 2017
გაცნობითი ხასიათის პცმ სწავლება სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, 11 ოქტომბერი, 2017
რეგიონული დონის პცმ სამუშაო შეხვედრა, შიდა ქართლი, 25 ოქტომბერი, 2017
რეგიონული დონის პცმ სამუშაო შეხვედრა, კახეთი, 1 ნოემბერი, 2017
მოდულური ხასიათის სწავლება აჭარაში, 9-10 ნეომბერი, 2017
ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა